Majorna-Linné

Medborgarbudget 2019

Temat för Majorna-Linnés medborgarbudget är tillit och gemenskap i lokalsamhället. Du har möjlighet att vara med och bestämma hur 450 000 kronor ska användas. Vi vill att förslagen som kommer in kan bidra till en minskad ohälsa, minskad droganvändning, minskad ojämlikhet eller ökad integrationen i stadsdelen. Alla kan lämna förslag exempelvis skolklasser, enskilda personer, organisationer och grupper av människor. Du kan lämna förslag och diskutera mellan 26 augusti och 9 oktober. Röstning är öppen mellan 14 och 24 oktober.

medborgarbudget.png