Majorna-Linné

Gå tillbaka

Medborgarbudget tillit och gemenskap

Politikernas tar det slutgiltiga beslutet hur fördelningen av pengarna kommer ske utifrån röstningens resultat.

Aktuell fas

Avslutad budget

Visa resultat
Delbudget
Alla förslag