Majorna-Linné

Gå tillbaka

Fotbollsmål på Karlsrofältet i Änggården

Louise Haglund Louise Haglund  •  2019-09-02  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 1

Hej,

Vi är flera boende i Änggården som ansöker om medel för att köpa in fotbollsmål och -nät till (den bortre delen av ) Karlsrofältet i Änggården. Det skulle skapa möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid främst för de äldre barn i området som annars inte har några gemensamhetsytor att tillgå då lekplatserna i området främst är byggda med små barn i åtanke.

Karlsrofältet har en given plats i fotbollshistorien som den plats på vilken IFK spelade sin första match 1904. Om vi kan köpa in fotbollsmål finns det dessutom flera intresserade boende och medlemmar i Änggårdsföreningen som kan skapa förutsättningar för en organiserad fotbollsverksamhet. En sådan verksamhet skulle begränsas till den bortre delen av Karlsrofältet och därför inte heller skada den befintliga fruktträdgården. Den skulle samtidigt öka ungdomarnas hälsa samt skapa en meningsfull fritid som minskar risken för användande av droger och liknande.

Vi ber för detta ändamål om en summa av 50 000 kronor.

Louise Haglund,

Ordförande i Änggårdsföreningen

 

Föreslås på uppdrag av: Änggårdens kommunalförening


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar