Majorna-Linné

Gå tillbaka

Integrera och utveckla språket

Karin Torell Karin Torell  •  2019-09-26  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 13

Förslaget syftar till att integrera personer med utländsk bakgrund i samhället genom att utveckla det svenska språket.

Målgrupp: Vuxna, 19 år och uppåt med utländsk bakgrund som vill träna på svenska språket. Fokus på kvinnor.

Detta skulle kunna göras på två sätt, antingen genom skrift i form av skrivarcirkel eller genom att prata och berätta om händelser ut sina liv. Någon av aktiviteterna skulle lämpligtvis kunna genomföras en gång per månad.

Skrivarcirkel

Max 5 deltagare i varje skrivarcirkel förutom cirkelledaren (volontär).

Berätta om ditt liv

Den här aktiviteten föreslås inte ske i grupp, utan mellan två personer åt gången – en deltagare och en som leder samtalet (volontär).

Föreslår att en sådan här aktivitet utförs av volontärer och kan själv tänka sig att bidra som volontär i det här sammanhanget.

Lämplig lokal för aktiviteterna är en neutral plats närmare Linnéhållet.

Budget för förslaget: Behöver täcka kostnader för material (papper, pennor, eventuellt böcker, eventuellt fika).

Kostnadsförklaring

Tillgängliga lokaler finns och kostnaden är till för att täcka småutgifter som papper, pennor och annat material som behövs.


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar