Majorna-Linné

Gå tillbaka

Fredagsaktivitet i Masthugget - barn, unga och vuxna skapar tillit och gemenskap

Nicholas MBK Nicholas MBK  •  2019-09-30  •  Förslag  • 

MASTHUGGETS-BK_KLUBBMÄRKE.png
MASTHUGGETS-BK_KLUBBMÄRKE.png

Kod för budgetförslag: 16

Masthuggets BK är en kvartersklubb för alla som vill spela fotboll och uppleva god kamratskap. Masthuggets BK bidrar positivt i stadsdelen och vår vision är att föreningen ska vara närmsta vägen till glädje, delaktighet, respekt och mod.

Vi tror att föreningen kan bidra på fler sätt än bara att vara en fotbollsklubb. Med stöd från medborgarbudgeten vill vi skapa en aktivitet på fredagskvällar i området med fokus på att vara en mötesplats för barn, unga och vuxna, en tvärskapande katalysator som går över generationsgränser. Detta kan tex ske genom att vi bjuder in unga och vuxna till spontanfotboll på masthuggsplan, samtidigt går en promenadgrupp runt området. Det kan lika gärna vara pingisturnering i vår klubblokal samtidigt som en grupp joggar runt området.

Idag upplever många boende en otrygghet på kvällarna i stadsdelen, där bland annat området runt Masthuggskyrkan är ett utsatt område. Genom att skapa aktivitet och rörelse hoppas vi bidra till att vara en katalysator och att aktiviteter fortsätter även under andra tider. Masthuggets BK kan vara den samlande kraften och få in fler engagerade medborgare och utvecklas till mer än en fotbollsklubb. Här finns infrastrukturen för att härbärgera engagemang och idéer som bidrar till ökad sammanhållning och tillit, som vi tror leder till ökad gemenskap. Genom vårt nätverk når vi ut till ett stort antal familjer i stadsdelen, via dem kan vi också nå andra i området som inte har en direkt koppling till vår fotbollsklubb. Att få dem att komma ut kvällstid, att delta i aktiviteter då och då tror vi är avgörande för att skapa en tryggare stadsdel.

Plats: Masthugget

Föreslås på uppdrag av: Masthuggets BK


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar