Majorna-Linné

Gå tillbaka

”Tryggt och snyggt" med (b)id stigberget”

(B)id Stigberget (B)id Stigberget  •  2019-10-06  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 22

Beskrivning:

”Snyggt och tryggt” betyder att vi konkret vill visa på hur det känns att leva i en stadsmiljö som inte är skräpig. Vi vill visa på att det ger ett tryggare livsrum. Därför vill vi uppmana och engagera boende i området att städa och röja helt enkelt.

När platser och stadsmiljöer inte tas om hand känner sig många otrygga och uppgivna. En ond spiral startas där både skräpet, uppgivenheten och osäkerheten ackumuleras. Det vill vi stävja genom ett uppröjnings-, städ- och samtalsprojekt som skulle kunna startas i och med en Medborgarpeng.

Regelbundet i samarbete med föreningens medlemmar (se kartbild), näringsliv, civilsamhälle och övriga verksamma i området planerar vi att städa under 4 månader, från mars/ april till juni/ juli 2020, 3 gånger i månaden, ca 3 timmar per gång. Vi vill samtidigt informera och sprida kunskap om vad rena stadsmiljöer betyder för trivseln och tryggheten. Det görs genom samtal, engagemang och utdelning av informationsblad.

Exempel på ”stor” städdag- 4 gånger (1 ggr. vart 3e vecka):

Start kl. 12 med lunchmacka dricka och kaffe (gratis) på någon central plats i området. Säckar, handskar och eventuella redskap delas ut till deltagarna. Ca kl 13 börjar städningen, beroende på antal personer fördelar vi oss i området och börjar städningen. Informationsblad delas samtidigt ut som talar om vad vi gör och varför. Avslut och återsamling kl. 15. Rapport skrivs om antal medverkande och var/ hur mycket skräp som har plockats mm. Löpande dokumenteras hur det ser ut innan städningen och efter.

Exempel på ”liten” städdag - 12 gånger:

4 avlönade personer samlas och städar området samtidigt som man delar ut informationsblad.

Det är viktigt med samtal och ”samkväm” innan och under städningen. Det är i dem gemenskap, tillit, trygghet, reflektion och kunskap också sprids och delas. Viktigt också är att arbeta över generationsgränserna därför kommer vi aktivt att verka för att få spridning på deltagandet.

Vi vill visa på den positiva skillnad och känsla som kommer att av att det ”bara” är rent och omhändertaget. Vi vill starta en positiv ”platsresa”.

Budget - 2020 april till juli:

Ledning/ planering/ sammankallning/ samordning/ spridning/ rapportering;

12 ggr x 2,5 tim. = 30 tim. + 10 tim. (före/efter)= 40 timmar

40 tim. x 875 kr/tim. (inkl. moms) = 35 000 kr

4 pers. - städning

4 mån x 3 ggr/ mån = 12 ggr

4 pers. x 3 tim/ gång= 12 tim

12 ggr. x ca 12 tim./ gång = 144 persontimmar

144 tim. x 450 kr/tim. (inkl. moms)= 64 800 kr

(ev. fler städare = lägre timpeng)

Städmaterial (soppåsar, handskar, ev. våtservetter mm):

Soppåsar, ca 1300 kr + handskar ca 1000 kr + rengöringsmat. ca 1000 kr= 3300 kr

Reflexvästar med tryck + informationsblad;

ca 40 st. x 150 kr/st. (inkl. moms) = ca 6000 kr

ca 60 st. x 16 ggr x ca 8 kr/ st = ca 7680 kr

Design och produktion av infoblad;

ca 6 tim. x 875 kr/tim. (inkl. moms)= ca 5250 kr

Lunchfika- 4 ggr;

4 ggr. X 40 pers. x ca 50 kr = ca 8000 kr

Totalt ca: 130 030  kr

Ansökan avser 131 000 kr

Föreslås på uppdrag av: (b)id stigberget

Dokument (1)


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar