Majorna-Linné

Gå tillbaka

Leksaksbod på Gröna Vallen

Leksaksbiblioteket Leksaksbiblioteket  •  2019-10-07  •  Förslag  • 

Leksaksbod_vid_Gröna_Vallen.png
Leksaksbod_vid_Gröna_Vallen.png

Kod för budgetförslag: 27

SAMMANFATTNING AV FÖRSLAG

(För fullständig ansökan, se bilaga.)

Leksaksbiblioteket verkar för barns lek, gemenskap och hållbart föräldraskap. Vi vill öka sammanhållningen och erbjuda möjligheter för lek – utan att det ska tära på naturens resurser eller föräldrars plånböcker. Vi ser ett stort behov av att öka förutsättningar för barnfamiljers gemenskap.

Leksaksbiblioteket vill med denna ansökan skapa mer liv och gemenskap kring lekplatsen Gröna Vallen. Vi tror att en leksaksbod kan skapa detta genom att fungera som en samlad resurs som delas av många. När resurser delas blir tillit mellan användarna en viktig komponent och i mötena mellan föräldrar och barn med olika bakgrund skapas gemenskap.

För budgeten kommer en förrådsbyggnad på ca 10 m2 köpas in och placeras ut på Gröna Vallens lekplats. Leksaker och annan lekutrustning köps också in. Utrustning som håller hög kvalitet väljs för att det ska hålla länge. Exempel på inköp till boden är trehjulingar, sparkcyklar, styltor, bollar och sandleksaker. Exakt vad som ska köpas in till boden bestäms tillsammans med engagerade barn och föräldrar.

Föreslås på uppdrag av: Leksaksbiblioteket (Majornas Samverkansförening)

Dokument (1)


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar