Majorna-Linné

Gå tillbaka

Öka engagemanget för trygghetsvandring i stadsdelen

Admin stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné Admin stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné  •  2019-10-08  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 28

Enligt senaste årens undersökningar har det visat att ungdomars droganvändning i stadsdelen har ökat, något som många i stadsdelen oroar sig för. Många studier visar på att en vuxennärvaro leder till ökad tryggheten och samtidigt dämpar oroligheter bland ungdomarna. Trygghetsvandrarna Majorna/Linné är en ideell förening som arbetar utan några ekonomiska medel och fjolårets bidrag från medborgarbudgeten var ett mycket välkommet tillskott. För att vi fortsatt ska kunna bygga vidare på tilliten och gemenskapen både inom föreningen med även kopplat till invånarna i Majorna/Linné önskar vi ekonomiskt stöd till en del aktiviteter. För föreningens medlemmar önskar vi bjuda in intresserade av trygghetsvandring till gemensam kickoff för år 2020. Vi planerar även att genomföra HLR-utbildningar samt stadsdelsvandringar i Majorna/Linné. Vi önskar även att kunna bjuda in intresserade föräldrar i stadsdelen till dialogträff med kommunpolis och självförsvarskurs för stadsdelens unga tjejer.

Andra åtgärder som önskas genomföra är att fortsätta arbeta med närvaron och på så sätt förhoppningsvis skapa en trygghet, gemenskap och tillit. Men för det behövs det göras inköp som underlättar vandringarna. Så som ytterligare powerbanks för laddning av mobiler och inköp av material från Nattvandring.nu.

Trygghetsvandrarna Majorna Linné önskar ta del av 50 000kr från medborgarbudgeten.

Föreslås på uppdrag av: Trygghetsvandrarna


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar