Majorna-Linné

Gå tillbaka

Lördagsfotboll på Karl Johans torg

Mikael Dahlberg Mikael Dahlberg  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 31

Lördagsfotboll på Karl Johans torg - projektbeskrivning

Azalea BK planerar Lördagsfotboll på Karl Johans torg och projektet syftar till:

  • Integration – barn och ungdomar kan träffas och lära sig varandras namn och umgås på lika villkor.
  • Folkhälsa – deltagande barnen som inte är med i någon organiserad verksamhet och ges här möjlighet till en aktivitet som ger rörelse och motion.
  • Tillhörighet – Lördagsfotbollen kan vara en viktig aktivitet som barn och föräldrar vill delta i. Många vuxna, ungdomar och barn lär känna varandra. Det finns ett värde i att det ordnas en regelbunden och återkommande aktivitet som specifikt är riktad mot barn och ungdomar.
  • Ledarskap – unga ledare från föreningen ges möjlighet att praktisera ledarskap. Deltagarna tränas i ledarskap genom att ta ansvar gentemot yngre och genom att delta i organisation av fika och materialhantering.
  • Rekrytering till idrotten – barn som inte varit medlemmar i idrottsförening eller som har slutat kan söka sig till den organiserade verksamheten.

Genomförandet planeras genom en uppstart den andra eller tredje veckan i januari. Vi planerar för ca 20 träffar under vårterminen och 20 under hösten, dvs projektet planeras pågå under hela året 2020. Azalea BK är ansvarig för projektet och projektledare kommer föreningsutvecklare leif Skoog att vara.

Rekrytering sker genom affischering i närområdet, anslag på Facebook och genom mail till föreningens alla lag. Målgruppen är barn i åldern 7-14 år, de yngre barnen kommer i sällskap med föräldrar vilket innebär att det finns fler vuxna på plats i området.

Upplägget är enkelt, vi träffas delar in i lag och spelar fotboll mellan klockan 18-20 varje lördag. Innan vi sätter igång har vi en genomgång av de förutsättningar och regler som gäller för Lördagsfotbollen:

  • På Lördagsfotbollen vill vi se snygga finter och fantastiska mål.
  • Alla gör sitt bästa - alla vågar försöka
  • Må bra konto - Vi fyller på må bra-kontot genom att uppmärksamma goda försök och lyckade aktioner.
  • Fair Play - Vi spelar juste och är justa mot varandra.

När nya barn och föräldrar dyker upp fångas de upp av en ledare som placerar dem i ett lag. Ytan anpassas kontinuerligt efter antal deltagare. Efter en timme är det en fikapaus och där bjuds på bulle och festis.

En rapport från föregående års projekt och som lämnats till förvaltningen 2018-12-19 finns bifogad, ’Rapport 2018-2019’, även budget finns bifogad.

Plats: Karl Johans torg

Föreslås på uppdrag av: Azalea BK

Dokument (2)


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar