Majorna-Linné

Gå tillbaka

Meningsfull fritid på Plikta parklek

Christina Christina  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 32

Plikta parklek en Göteborgsarena för hela staden och med 0-100 års perspektiv. En tillgänglig plats som har besökare från hela staden framför allt under lov.

Verksamheten strävar efter ett normmedvetet arbetssätt och aktiviteter planeras utifrån barn & ungas önskemål, engagemang och idéer.

 

Förslag till medborgarbudgeten.

Sport, påsk och höst (läs)lovsaktiviteter.

Rörelse och friskvårdsaktiviteter i största mån utomhus samt skapande verksamhet, för alla, men främst för Barn & Unga 6-16 år.

Öppethållande av Fritidbank för att möjliggöra lån av fritidsprylar, som främjar aktiv och meningsfull fritid.

Exempel på aktiviteter:

Tipspromenader, i olika nivåer beroende på förkunskap, ålder och funktion (omvärldsorientering)

Djurkurser, lära sig om omvårdnad av de olika djuren som finns i Slottsskogens djurpark.

Pokemonjakt, analogt

Spökvandringar, disco, pyssel, boktips

Skatebanor, curling, boule, basket

Summa/lov: 30 000 kr

Westpride

Workshops och information med HBTQ- tema i samverkan med organisationer och föreningar. För alla åldrar. Under Westpride 2020.

Westpride:      8 000 kr

 

 

Plats: Plikta 1, Slottsskogen


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar