Majorna-Linné

Gå tillbaka

Musikkollo för ungdomar på sommarlovet

Musikverksamheten Mammut Musikverksamheten Mammut  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 33

Musikverksamheten Mammut är en del av Fritidsenheten i Majorna-Linné och riktar sig till barn och ungdomar 11-16 år. I Mammuts ordinarie verksamhet kan deltagarna få lära sig att spela instrument, spela i band eller lära sig att producera och spela in musik i en musikstudio bland annat. Det finns alltid musikledare på plats som stöttar och lär ut.      

Under sommaren är det extra viktigt att möjliggöra roliga, stimulerande och kostnadsfria aktiviteter för stadsdelens unga och därför önskar  Mammut medel för att  arrangera ett musikkollo under nästa år. Kollot kommer att vara gratis och öppet för anmälan för barn och ungdomar i målgruppen där inga förkunskaper krävs. Men hjälp av statliga medel har verksamheten kunnat genomföra musikkollon två år i rad och responsen från föräldrar och deltagare  har varit väldigt god och lyckad. 

 

Ett musikkollo för ca 20 deltagare kostar ca 40 000 kr att arrangera och ett beviljat stöd från medborgarbudgeten hade möjliggjort detta. Musikkollot skapar möten som annars inte hade inträffat och bidrar till ökad tillit och gemenskap för stadsdelens ungdomar.   

 

Plats: Djurgårdsgatan 29

Föreslås på uppdrag av: Musikverksamheten Mammut - Göteborgs Stad SDF Fritid Majorna-Linné


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar