Majorna-Linné

Gå tillbaka

Meningsfull fritid Majkens Mötesplats

Majkens mötesplats Majkens mötesplats  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 34

Majkens är en mötesplats som riktar sig till ungdomar i årskurs 5-9 boende i stadsdelen. Hos oss händer det massor av saker varje dag som bygger på ungdomars intressen. Alla aktiviteter på Majkens är kostnadsfria för våra besökare och syftar till att ge dem stimulans och personlig utveckling.

Under skolans olika lov har Majkens erbjudit olika aktiviteter som under en tid varit finansierade av statliga medel. Under dessa tillfällena har mötesplatsen kunnat satsa och erbjuda ett brett utbud av bl a workshops med skapande inriktning, dagläger i ex dans samt gjort olika utflykter i och utanför stadsdelen och staden. Mötesplatsen har även under loven erbjudit gratis mat till besökarna i form av frukost och lunch.

Våra lovaktiviteter skall bidra till att stimulera ungas deltagande under skolloven oavsett kön eller könsöverskridande identitet och uttryck, öka deras hälsa och välbefinnande, främja integration och minskad ojämlikhet samt skapa nya kontaktytor och gemenskap mellan ungdomar med olika sociala bakgrunder. För att även under 2020 kunna erbjuda stadsdelens ungdomar ett brett utbud av aktiviteter söker Majkens Mötesplats medel från medborgarbudgeten. Verksamheten önskar 50 000 kr

Plats: Djurgårdsgatan 29

Föreslås på uppdrag av: Majkens Mötesplats


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar