Majorna-Linné

Gå tillbaka

Föreläsningsserie med föräldracafé

susanna susanna  •  2019-10-09  •  Förslag  • 

Kod för budgetförslag: 36

En satsning på öppna föreläsningar i ämnen som intresserar många föräldrar, tex skärmbalans, sömn, fysisk aktivitet, matvanor, tonårshjärnan, drogfrågor, oroliga barn, känslohantering och konfliktlösning i familjer mm. Föreläsningarna kan ske på biblioteket eller annan känd lokal i stadsdelen, och helst även ge möjlighet till föräldracafe med fika och möjlighet att utbyta erfarenheter med andra föräldrar under ledning av socionomer som arbetar med föräldrastöd. 

Kostnadsförklaring

Personalkostnad (föreläsning + förberedelse) Eventuellt extern föreläsare Fika


Du behöver Logga in eller Registrera dig för att kunna kommentera.
Har inga definierade milstolpar