Majorna-Linné

Gå tillbaka

Resultat av medborgarbudget
Medborgarbudget tillit och gemenskap

Efter stadsdel

Visa alla

Förslag

Investment Title Röster Kostnad Tillgänglig budget
450 000 kr
Accepterade budgetförslag: Fritidsgård vid Mariaplan 209 120 000 kr 330 000 kr
Accepterade budgetförslag: Öka engagemanget för trygghetsvandring i stadsdelen 169 50 000 kr 280 000 kr
Accepterade budgetförslag: Musikkollo för ungdomar på sommarlovet 159 40 000 kr 240 000 kr
Accepterade budgetförslag: Integrera och utveckla språket 153 2 000 kr 238 000 kr
Accepterade budgetförslag: Meningsfull fritid på Plikta parklek 152 38 000 kr 200 000 kr
Accepterade budgetförslag: Meningsfull fritid Majkens Mötesplats 135 50 000 kr 150 000 kr
Accepterade budgetförslag: Trampolin 135 100 000 kr 50 000 kr
Accepterade budgetförslag: Föreläsningsserie med föräldracafé 92 50 000 kr 0 kr

Lista över budgetförslag
Lista över ej genomförbara budgetförslag
Lista över budgetförslag som inte gått vidare till omröstning